Διαχείριση Παραγγελιών

Όλα τα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση του ημερήσιου workflow παραγγελιών και κρατήσεων.

Ενοποιημένη διαχείριση παραγγελιών από όλα τα κανάλια

Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις παραγγελίες από όλα τα κανάλια (web, mobile, kiosk, POS, call center κ.λπ.)

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το ημερήσιο workflow

Η οθόνη workflow σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις παραγγελίες που έχουν κολλήσει ή καθυστερήσει σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση. Αυτό επιτρέπει την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με παραγγελίες που έχουν κολλήσει ή καθυστερήσει για αποστολή στο κατάστημα, εκτύπωση, μαγείρεμα, προετοιμασία, παράδοση ή επιστροφή.

Orders Monitor

Orders Monitor που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Kitchen Display ή γενική προβολή παραγγελιών εντός του καταστήματος.

Order Overview

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη παραγγελία, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ζωής της παραγγελίας, των στοιχείων και του προφίλ του πελάτη, της πρόσφατης δραστηριότητας του πελάτη και άλλων, με δυνατότητα προσθήκης παραπόνου ή επανάκλησης απευθείας από την οθόνη επισκόπησης.

Store Overview

Δείτε τις λεπτομέρειες του καταστήματός σας με μια ματιά.

Customer Overview

Πλήρης επισκόπηση πελατών με στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό παραγγελιών, στοιχεία προφίλ, παράπονα, συναλλαγές, ιστορικό κρατήσεων της δραστηριότητάς τους και πολλά άλλα.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το order flow

Πως λειτουργεί