Στατιστικές Αναφορές
Προηγμένες αναφορές που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την επιχείρησή σας όπως, ανάλυση πωλήσεων, αγοραστικές συνήθειες, κόστος τροφίμων, κόστος εργασίας, απόδοση προσωπικού, θερμικοί χάρτες και άλλες.
Στατιστικές Αναφορές
Μεγάλο εύρος αναφορών
Μεγάλο εύρος αναφορών

Μεγάλο εύρος αναφορών

Πάνω από 155 αναφορές που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες του Fimble και βοηθούν στην αποτελεσματοκότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησής σας, προσφέροντας δεδομένα πωλήσεων, μάρκετινγκ ενεργειών, απόδοσης προσωπικού, τμηματοποίηση πελατών και άλλα πολλά.

Μεγάλο εύρος αναφορών

Πάνω από 155 αναφορές που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες του Fimble και βοηθούν στην αποτελεσματοκότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησής σας, προσφέροντας δεδομένα πωλήσεων, μάρκετινγκ ενεργειών, απόδοσης προσωπικού, τμηματοποίηση πελατών και άλλα πολλά.
Εξειδικευμένες αναφορές
Εξειδικευμένες αναφορές

Εξειδικευμένες αναφορές

Οι Πολλαπλοί τύποι διαγραμμάτων, η συμβατότητα με δεδομένα από τρίτες πηγές καθώς και η προβολή, εκτύπωση και εξαγωγή τους, αποτελούν τη σύνθεση εξειδικευμένων αναφορών με βαση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Εξειδικευμένες αναφορές

Οι Πολλαπλοί τύποι διαγραμμάτων, η συμβατότητα με δεδομένα από τρίτες πηγές καθώς και η προβολή, εκτύπωση και εξαγωγή τους, αποτελούν τη σύνθεση εξειδικευμένων αναφορών με βαση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Ευρεία γκάμα φίλτρων όπως, τύποι και ημερομηνίες παραγγελιών, τρόποι πληρωμής, καταστήματα, ετικέτες και άλλα πολλά για εξατομικευμένες αναζητήσεις αναφορών.

Φίλτρα

Ευρεία γκάμα φίλτρων όπως, τύποι και ημερομηνίες παραγγελιών, τρόποι πληρωμής, καταστήματα, ετικέτες και άλλα πολλά για εξατομικευμένες αναζητήσεις αναφορών.
Σημαντική ευελιξία
Σημαντική ευελιξία

Σημαντική ευελιξία

Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης, απόκρυψη και αναδιάταξη αναφορών, αναφορές μεταξύ λογαριασμών, αποθηκευμένες προεπιλογές, πολλαπλές γλώσσες, ζώνες ώρας και νομίσματα.

Σημαντική ευελιξία

Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης, απόκρυψη και αναδιάταξη αναφορών, αναφορές μεταξύ λογαριασμών, αποθηκευμένες προεπιλογές, πολλαπλές γλώσσες, ζώνες ώρας και νομίσματα.
Επέκταση
Επέκταση

Επέκταση

Οι ήδη υπάρχουσες αναφορές μπορούν να επεκταθούν με επιπρόσθετες εξατομικευμένες αναφορές που πληρούν τις ανάγκες σας, παρέχοντας απαραίτητους δείκτες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Επέκταση

Οι ήδη υπάρχουσες αναφορές μπορούν να επεκταθούν με επιπρόσθετες εξατομικευμένες αναφορές που πληρούν τις ανάγκες σας, παρέχοντας απαραίτητους δείκτες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.