Όροι Χρήσης

Όροι συνδρομής

 • Η Υπηρεσία χρεώνεται εκ των προτέρων σε μηνιαία ή ετήσια βάση ανάλογα με το πακέτο σας και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Δεν θα υπάρξουν επιστροφές ή πιστώσεις για μερικούς μήνες υπηρεσίας, επιστροφές κατά την αναβάθμιση / υποβάθμιση ή επιστροφές για μήνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν, με ανοιχτό λογαριασμό.
 • Τα τέλη δεν περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, εισφορές ή δασμούς που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές και θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, εισφορών ή δασμών.
 • Η υποβάθμιση της υπηρεσίας σας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια περιεχομένου, δυνατοτήτων ή χωρητικότητας του λογαριασμού σας. Το fimble δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την απώλεια αυτή.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο συνδρομής σας από μηνιαία σε ετήσια και αντίστροφα, αποστέλλοντας την έγγραφη ειδοποίησή σας στο subs@iproject.io τις τελευταίες 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση του τιμολογίου ανανέωσης.
 • Μπορείτε να ακυρώσετε την ανανέωση συνδρομής ανά πάσα στιγμή. Όλα τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν από το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να ακυρωθεί η συνδρομή.
 • Το Fimble, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση (α) δόλου, εγκληματικότητας, βαριάς αμέλειας, (β) αποδεδειγμένη χρήση που επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις της Υπηρεσίας και / ή (γ) παραβίαση των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών και / ή (γ) παραβίαση των παρόντων Όρων Υπηρεσίας και / ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή συνθήκης. Αυτός ο τερματισμός της Υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του Λογαριασμού σας ή την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας και την κατάπτωση και την παραίτηση από όλο το περιεχόμενο του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ενέργεια θεωρείται ανάλογη.
 • Οι δυνατότητες του σχεδίου και η τιμολόγηση ενδέχεται να αλλάξουν με προειδοποίηση 30 ημερών.
 • Το Fimble δεν καθίσταται υπέυθυνο απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Όροι λογαριασμού

 • Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας. Το Fimble δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με αυτή την υποχρέωση ασφάλειας.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για οποιοδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
 • Το Fimble προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, το Fimble σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης αυτού του SaaS (Software as a Service) προϊόντος.
 • Πνευματική Ιδιοκτησία - Εκτός από το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που μεταφορτώνετε στο Fimble, όλα τα υπόλοιπα που ανήκουν στο fimble (εμπορικά σήματα, λογότυπα και πηγαίος κώδικας που άλλως αναφέρονται και ως "πνευματική ιδιοκτησία" του συστήματος διαχείρισης Echo έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα διανομής αποκλειστικά στον Ανάδοχο και την GNU (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης) και ΔΕΝ μεταφέρονται ούτε παραδίδονται σε εσάς ανά πάσα στιγμή στη συνεργασία).
 • Το Fimble διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει μη προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά για ανάλυση και ακριβέστερη πρόβλεψη πωλήσεων, αποθέματος, food cost & labor cost.
 • Περιορισμοί στη χρήση των υπηρεσιών σας - Τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτούς τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε, να εξουσιοδοτήσετε, να ενθαρρύνετε, να υποστηρίξετε προσπάθειες άλλων, να παρακάμψετε, να αντιστρέψετε προγραμματιστές, να αντιγράψετε, ειδάλλως αλλοιώνετε ή παρεμβαίνετε στο λογισμικό του fimble. (β) δεν μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το fimble για εμπορικούς σκοπούς, (γ) Οποιεσδήποτε μελλοντικές ενημερώσεις υπόκεινται στους παρόντες Όρους.
 • Το Fimble διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί κατά καιρούς το προϊόν, με ή χωρίς προειδοποίηση.
 • Συμφωνείτε με τους δημοσιευμένους γενικούς όρους χρήσης της Υπηρεσίας οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν με προειδοποίηση έως και 30 ημερών.