Ενσωματωμένες Πλατφόρμες

Ακολουθεί λίστα με όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες που είναι ενσωματωμένες στο Fimble.

POS

Πύλες Πληρωμών

Επικοινωνία

Πολυμέσα

Υπηρεσίες

Κοινωνικά Δίκτυα

Άλλα